× بستن تبلیغات

کسب و کار های اینترنتی

کسب و کار های اینترنتی و کسب درآمد

 فرمت متن html   – در درس قبل درباره صفات استایل  html  یاد گرفتید.  Html  همچنین عناصر ویژه ای را برای تعریف متن با معانی خاص  تعریف می کند .  html  از عناصری مثل  <b>  و <i> برای فرمت خروجی استفاده می کند. شبیه به متن  bold یا italic. عناصری که برای فرمت بندی هستند طراحی شده اند تا نوع خاصی از متن را نشان دهند.
عناصر  <b>  و <strong> در  html

عنصر  <b>  در  html  متن های بواد را تعریف می کند بدون هیچ چیز اضافه ای برای مهم بودن.

مثال :

<b>This text is bold</b>

عنصر <strong> متن های قوی را تعریف می کند. با اضافه کردن معنای قوی بودن برای مهم بودن مطلب.

مثال :

<strong>This text is strong</strong>

عناصر <i>   و <em> در  html

عنصر <i>متن های ایتالیک را تعریف می کند،بدون هیچ چیز اضافی برای مهم بودن.

مثال :

<i>This text is italic</i>

عنصر  <em> متن های emphasized را تعریف می کند. با اضافه کردن معنای تاکید داشتن در متن.

مثال :

<em>This text is emphasized</em>

نکته : مرور گر عنصر <strong> را مانند <b> نشان می دهد و <em> را مانند <i> نشان می دهد . با این حال ، معانی این عناصر با هم متفاوت است. <b>   و  <i> متن های بولد و ایتالیک را تعریف می کنند، اما <strong>   و  <em>  به این معنی است که متن مهم است.

 
عنصر  <small>  در  html

عنصر  <small>متن های کوچکتر را تعریف می کند.

مثال :

 <h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>

عنصر <mark>   در  html

عنصر < mark> متن های هایلایت شده را تعریف می کند.

مثال :

 <h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>

عنصر<del> در  html

عنصر <del> در  html  متن های حذف شده را تعریف می کند.

مثال :

 <p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

عنصر <ins> در  html

عنصر <ins>متن های inserted یا اضافه شده را تعریف می کند.

مثال :

 <p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

عنصر <sub>   در  html

عنصر <sub> متن های زیر نویس را تعریف می کند.

مثال :

 <p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

عنصر <sup>  در  html

عنصر <sup> متن های بالا نویس را تعریف می کند.

مثال :

 <p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

آموزش  html  درس دهم
بیشتر بخوانید:
عناصر Quotation و Citation در html
SVG چیست
کدگذاری URL در html
html head
پشتیبانی مرورگر html5

نوشته شده در چهارشنبه 5 دی 1397ساعت 1:24 توسط بهروز|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ